Loading...

anasayfa

IoT Platform

Sayısız Sensörü, Büyük Kolaylıklarla Bağlayın, Sistemler ile İnsanları Bağlayın

ıBMS

Tüm Bina Yönetim Teknolojileri Tek Çatı Altında, Entegre ve Yönetilebilir

CMMS+

CMMS+ ile Farkındalığı En Üst Düzeye Çıkarın, Stresi En Aza İndirin

BLUEOPERATION

ORTAM, SİSTEM ve OPERASYON YÖNETİMLERİ İÇİN TEK PLATFORM

 • Daha iyi koordine olmak ve birlikte çalışmak için, daha iyi bir işbirliği için.
 • Süreçlerin otomatikleşmesi ve maliyetlerin önemli ölçüde azaltılması için.
 • Varlıkların gerçek zamanlı durumunu izlemek ve stratejilerin optimize edilesi için
 • Ekipmanların arızada kalma sürelerini kısalması ve en verimli iş emirleri yönetimi için.
 • IoT teknoloji ve sensörlerinden maksimum düzeyde faydalanmak ve IoT uygulamalarına erişebilmek için.
 • Sistemlerin sistemlerle ve sistemlerin insanlara etkileşimini maksimum düzeye çıkarmak için.

UYGULAMA VE FAYDA KATMANI

Akıllı Bina, Kampüs ve Şehir Operasyonları BlueOperation ile mümkün

 • Elektromekanik cihaz verileri
 • Akıllı bina ve  zayıf akım teknoloji sistemleri
 • Pasif envanter ve varlıklar
 • Operasyon ekipleri
 • Harici Servis ve Hizmet Sağlayıcıları

ve birbirleriyle etkileşimleri…

dAHA çOK tASARRUF

Kaynaklarınızı Daha Verimli Kullanın

Gerçek Zamanlı İzleme

Rutin ve manuel görevleri otomatikleştirin.

Refah Bir İş Ortamı

Zaman baskısı ve risk etkenlerini ortadan kaldırın.

BLUEOPERATION

İHTİYAÇ DUYDUĞUNUZ HER YERDE
BİNALARDA, ŞEHİRLERDE ve KAMPÜSLERDE

Akıllı Binalar

Alışveriş Merkezleri
İş Merkezleri
Bankalar Havalimanları
Hastaneler

Akıllı Kampüsler

Üniversiteler
Havalimanları
Bankalar
Okul ve Eğitim Kurumları

Akıllı Şehirler

İl Yönetimi
Belediye Yönetimi
İlçe Yönetimi
Park ve Bahçeler
Ulaşım Sistemleri

Gerçek Zamanlı
Bilgi

Kağıtsız
İş Emirleri

Analitik
Raporlar

Korelasyon Ve
Süreçler

Doğrulanmış Görevler

Kurumsal Farkındalık

Varlık Yönetimi

Fiziksel Ortam Ölçümleri

Geri Bildirim

Mekan Kullanım Optimizasyonu

Teknik Operasyon

Temizlik Operasyonu

Güvenlik Operasyonu

Enerji İzleme